Ghế massage Japa

SALE
Ghế massage trị liệu Japa JP-588
Trị liệu cơ bản
18,800,000 VNĐ
37,600,000 VNĐ
SALE
Ghế massage trị liệu Japa JP-589
Trị liệu cơ bản
23,800,000 VNĐ
47,600,000 VNĐ
SALE
Ghế massage trị liệu Japa Phantom Plus
Trị liệu chuyên sâu
52,800,000 VNĐ
105,600,000 VNĐ
SALE
Ghế massage trị liệu Japa JP-2022-Royal
Trị liệu chuyên sâu
64,800,000 VNĐ
92,800,000 VNĐ
SALE
Ghế massage trị liệu Japa JP-2022-RR
Trị liệu cao cấp
66,800,000 VNĐ
118,800,000 VNĐ
SALE
Ghế massage trị liệu Japa JP-2022-FE
Trị liệu cao cấp
66,800,000 VNĐ
118,800,000 VNĐ

Ghế massage Tokuyo

SALE
Ghế Massage Toàn Thân Tokuyo JC-3680 (Made in Japan)
Bác sĩ vật lý trị liệu
86,680,000 VNĐ
SALE
Ghế Massage Toàn Thân Tokuyo TC-672
Tuyệt Đỉnh Thư Giãn
68,800,000 VNĐ
82,800,000 VNĐ

Ghế massage Kamita

SALE
Ghế Massage Toàn Thân Kamita OpusX
66,800,000 VNĐ
72,800,000 VNĐ
SALE
Ghế Massage Toàn Thân Kamita KC-688
44,800,000 VNĐ
56,800,000 VNĐ
SALE
Ghế Massage Toàn Thân Kamita KC-392
36,800,000 VNĐ
42,800,000 VNĐ
SALE
Ghế Massage Toàn Thân Kamita KC-388
32,800,000 VNĐ
36,800,000 VNĐ
SALE
Ghế Massage Toàn Thân Kamita KC-268
25,800,000 VNĐ
32,880,000 VNĐ
SALE
Ghế Massage Toàn Thân Kamita KC-266
18,800,000 VNĐ
25,800,000 VNĐ
SALE
Máy tạo Oxy y tế 7L Contec OC5B
18,800,000 VNĐ
23,500,000 VNĐ
SALE
Máy tạo Oxy y tế 5L Contec OC5B
16,800,000 VNĐ
21,000,000 VNĐ
SALE
Máy Tạo Oxy Y Tế Aurboic SYK-608
9,800,000 VNĐ
12,800,000 VNĐ