Ghế massage Japa

SALE
Ghế massage trị liệu Japa JP-588
Trị liệu cơ bản
18,800,000 VNĐ
37,600,000 VNĐ
SALE
Ghế massage trị liệu Japa JP-589
Trị liệu cơ bản
18,800,000 VNĐ
37,600,000 VNĐ
SALE
Ghế massage trị liệu Japa Phantom Plus
Trị liệu chuyên sâu
52,800,000 VNĐ
105,600,000 VNĐ
SALE
Ghế massage trị liệu Japa JP-2022-Royal
Trị liệu chuyên sâu
45,800,000 VNĐ
55,000,000 VNĐ
SALE
Ghế massage trị liệu Japa JP-2022-RR
Trị liệu cao cấp
45,800,000 VNĐ
55,000,000 VNĐ
SALE
Ghế massage trị liệu Japa JP-2022-FE
Trị liệu cao cấp
45,800,000 VNĐ
55,000,000 VNĐ
SALE
Ghế Massage Trị Liệu Japa JP-888
Trị Liệu Chuyên Sâu
42,800,000 VNĐ
85,600,000 VNĐ
SALE
Ghế Massage Trị Liệu Japa JP-599
Trị Liệu Cơ Bản
18,800,000 VNĐ
37,600,000 VNĐ

Ghế massage Tokuyo

SALE
Ghế Massage Nhật Bản Tokuyo TC-698
68,800,000 VNĐ
98,200,000 VNĐ
SALE
Ghế Massage Toàn Thân Tokuyo JC-3680 (Made in Japan)
Bác sĩ vật lý trị liệu
86,680,000 VNĐ
102,000,000 VNĐ
SALE
Ghế Massage Toàn Thân Tokuyo JC-3760 (Made In Japan)
Trị liệu chuyên sâu
168,800,000 VNĐ
241,142,000 VNĐ
SALE
Ghế Massage Toàn Thân Tokuyo JC-3730 (Made In Japan)
Giấc ngủ hoàn mĩ
112,800,000 VNĐ
132,000,000 VNĐ
SALE
Ghế Massage Toàn Thân Tokuyo TC-672
Tuyệt Đỉnh Thư Giãn
56,800,000 VNĐ
88,200,000 VNĐ
SALE
Ghế Massage Toàn Thân Tokuyo JC-3730 - AVS (Made In Japan)
Trị liệu chuyên sâu
125,600,000 VNĐ
144,800,000 VNĐ

Ghế massage Kamita

SALE
Ghế Massage Trị Liệu Cao Cấp KC-688 (2022)
Made in Japan
42,800,000 VNĐ
56,800,000 VNĐ
SALE
Ghế Massage Toàn Thân Kamita KC-392 Plus
Made in Japan
38,800,000 VNĐ
52,800,000 VNĐ
SALE
Ghế Massage Toàn Thân Kamita Cullinan Premier
Made in Japan
106,800,000 VNĐ
125,000,000 VNĐ
SALE
Ghế Massage Toàn Thân Kamita OpusX
Made in Japan
56,800,000 VNĐ
83,500,000 VNĐ
SALE
Ghế Massage Toàn Thân Kamita KC-688
Made in Japan
40,800,000 VNĐ
56,800,000 VNĐ
SALE
Ghế Massage Toàn Thân Kamita KC-392
Made in Japan
36,800,000 VNĐ
52,500,000 VNĐ
SALE
Ghế Massage Toàn Thân Kamita KC-388
Made in Japan
32,800,000 VNĐ
46,800,000 VNĐ
SALE
Ghế Massage Toàn Thân Kamita KC-268
Made in Japan
25,800,000 VNĐ
32,880,000 VNĐ
SALE
Ghế Massage Toàn Thân Kamita KC-266
Made in Japan
14,800,000 VNĐ
33,600,000 VNĐ